Caraș-Severin

Comuna Păltiniş este o aşezare ideală din punct de vedere turistic, se află în județul Caraş-Severin, Banat, România, la poalele de nord ale Munților Semenic, pe cursul superior al râului Pogăniş. Este situată în valea Timişului la 4 km vest de oraşul Caransebeş, pe drumul național DN 58 care face legătura dintre municipiul Reşița şi Caransebeş. Această comună este învecinată la est cu municipiul Caransebeş, la sud cu , comuna Buchin, la vest cu, comuna Brebu şi la nord cu, comuna Copăcele. 

Ca poziție geografică este aşezată în depresiunea formată de Valea Timişului în bazinul Caransebeşului. Acest bazin este străbătut de apele pâraielor Pogonici, Leordiş, Toplița şi Măcicaş, care străbat satele Păltiniş, Delineşti, Rugi şi Ohabița. Aceste aşezări sunt înconjurate de dealuri sau regiuni deluroase cuprinse între altitudinile de 250 m până la 650 m , folosite în general ca livezi de pomi fructiferi, fănețe naturale, păşuni şi păduri. 

În trecut localitatea s-a numit Valea Bourului. Prima atestare a localității datează din 1586, când era proprietatea nobililor Petru Moises, Matei Iosilea şi Nicolae Lakzagh. Satul avea denumirea maghiară de “ karpatuk”, propritarii feudali dându¬-I în batjocură denumirea de Valea Bourului. La recesământul din 1717 satul avea 50 de case. În 1803 satul este donat marelui feudal Marcu Mihajlovics, ca în 1848 în timpul luptelor cu armatele imperiului austriac să fie ars. După revoluție, satul trece în proprietatea Ileanei Suplaiszky, iar mai târziu în al lui Hedvig Bosz care rămâne până la reforma agrară din 1945. În 1967 se schimbă denumirea din Valea Boului în Păltiniş după un colț de păduri de paltini care se află în apropierea satului. 

Comuna Păltiniş are în componența sa cinci sate : Păltiniş care este şi reşedința comunei, Cornuțel, Delineşti, Rugi, Ohabița. Populația comunei se ridică la 2.730 locuitori din care 1.372 bărbați şi 1.358 femei, iar pe localități populația este după cum urmează: 

Păltiniş – 730 locuitori, Cornuțel – 970 locuitori. Delineşti – 515 locuitori, Ohabița – 140 locuitori, Rugi – 375 locuitori. 

Profilul de bază al comunei Păltiniş este cel agricol, specializat îndeosebi pentru cultura de grâu şi porumb, legume, cartofi, creşterea animalelor şi pomicultura. Incipient este sectorul de exploatare şi valorificare fond forestier, cu produse semifinite.